Om Andøya

Andøya er den tiende største øya i Norge, og har et areal på 489 km2. På øya finner man noen av landets største myrområder, der det vokser mye multer. Myrene brukes også til produksjon av veksttorv. I tillegg har Andøya bratte fjell med topp opp til 700 meters høyde. Det høyeste punktet på øya er Kvasstiden, som er 705 meter over havet. Sverigetinden, på 512 meter, er det høyeste fjellet nord på øya.

På Andøya finner man fossilfeltet Ramsåfeltet. Dette er Norges eneste kullforekomst utenfor Svalbard, og området ble dannet under de geologiske periodene jura og kritt. Det er funnet fossiler av store dyr i feltet, blant annet en 3 meter lang fiskeøgle. Funn av trekull viser også at det har bodd mennesker på Andøya i minst 11 000 år. Øya har mange funn fra yngre jernalder. Navnet Andøya stammer fra det gamle navnet Omd, som ble brukt om øya i jernalderen og vikingtiden. Snorre Sturlason omtalte øya i kongesagaene sine. På Åse, 4 mil fra Andenes, ligger et militært ringtun fra eldre jernalder. Tunet består av 14 hus, og har antakelig tilhørt en lokal høvding.Andøya ligger i Andøy kommune, i Vesterålen i Nordland. Man kan lese mer om kjente personer fra Andøya og Andøy kommune i innlegget ”Kjente personer fra Andøya”. Andenes er den største byen på Andøya. I Andenes finner man også Andøya flystasjon og Andøya lufthavn. Andenes er et viktig fiskevær, med omtrent 2690 innbyggere. Andenes fyr er et kjent landemerke som ligger på Andenes.